Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής Δηλώσεων Προτίμησης, e-epal, θα συνεχίσει να δέχεται δηλώσεις μαθητών από την 
Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 έως
 και την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017.

Τα σχολεία πρέπει να δημιουργήσουν αρχείο και να διατηρήσουν τις εξουσιοδοτήσεις / υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεμόνων/μαθητών, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. Φ13α/106159/Δ4/23-06-2017 εγκύκλιο, που αδυνατούν να αποκτήσουν κωδικούς taxis και υπέβαλαν Δήλωση Προτίμησης με τους κωδικούς taxis του διευθυντή της σχολικής μονάδας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου