Κυριακή 8 Μαρτίου 2015

ΕΠΑ.Λ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ ΑΡΓ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ στο ERASMUS + 2015

Ξεκινά το πρόγραμμα «μαθησιακής κινητικότητας εκπαιδευόμενων και προσωπικού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» με τίτλο «New skills acquisition for VET students» για εικοσιτέσσερις   μαθητές-μαθήτριες και τέσσερεις συνοδούς καθηγητές-καθηγήτριες των ΕΠΑ.Λ Καστοριάς και  ΕΠΑ.Λ Άργους Ορεστικού.
Οι μαθητές-μαθήτριες φοιτούν στους τομείς Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας. Μηχανολογίας και Οχημάτων.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει δύο εβδομάδες από 9 έως και 20 Μαρτίου 2015 και θα πραγματοποιηθεί  στη Ρώμη και τη Σικελία. Προσφέρει στους καταρτιζόμενους μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (στον τομέα εκπαίδευσής τους) με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη, να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό, να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας σε μια ξένη χώρα.
Με τη λήξη του προγράμματος θα τους χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής και το έγγραφο κινητικότητας Europass που θα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον ως εφόδια για την εύρεση εργασίας.
Το κόστος διαμονής, διαβίωσης, ασφάλισης, κατάρτισης, πολιτιστικών επισκέψεων, μετακινήσεων και διάδοσης αποτελεσμάτων της δράσης θα καλυφθεί από το πρόγραμμα .