Δευτέρα 3 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣΟΧΗ -ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28Μεταθέσεις υπεράριθµων εκπαιδευτικών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου