Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ


Ο Δήμαρχος Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94&4 του ν.3852/2010΄  (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  1. Το γεγονός ότι επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και χαμηλές θερμοκρασίες  λόγω του ολικού παγετού στο Δήμο μας  , οι οποίες σύμφωνα με τα δελτία πρόγνωσης καιρικών φαινομένων  της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ε.Μ.Υ,  θα επικρατήσουν για αρκετές ακόμη ημέρες.
Α π ο φ α σ ί ζ ει
Να παραμείνουν κλειστές οι σχολικές μονάδες  της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης, καθώς και  οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί  του Καλλικρατικού Δήμου Καστοριάς  την Δευτέρα  09 και την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017,  εξαιτίας του γεγονότος  ότι επικρατούν δυσμενείς  καιρικές συνθήκες  και χαμηλές θερμοκρασίες  από τον ολικό  παγετό  στο Δήμο  Καστοριάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου